REGULAMIN REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH
W SERWISIE 4DOMENY.PL1a. Serwis 4DOMENY.PL jest utrzymywany przez IP z siedzibą we Wrocławiu, przy u. Mydlanej 3, przy czym biuro obsługi domen znajduje się na ul. Zarembowicza 6A pok. 101.
1b. Serwis 4DOMENY.PL jest pośrednikiem pomiędzy rejestrami domen internetowych a końcowym użytkownikiem, Klientem systemu 4DOMENY.PL.

2a. Rejestracja dowolnej domeny internetowej lub jej transfer do naszego systemu oznacza pełną zgodę na zapisy niniejszego Regulaminu.
2b. Kwestie nie poruszone w niniejszym Regulaminie, są regulowane przez odpowiednie regulaminy i zasady rejestracji i utrzymania domen rejestrów, które te domeny rejestrują za naszym pośrednictwem.
2c. Regulamin rejestru polskich domen z koncówką .PL, którym to rejestrem jest NASK, znajduje się pod adresem internetowym: http://dns.pl/regulamin.html
2d. Poniższe zapisy regulaminu seriwsu 4DOMENY.PL mają pierwszeństwo przed regulaminem rejestru.
2e. Definicje domeny, jej utrzymania, rejestru, rejestratora, abonenta zawarte są w regulaminach rejestrów.

3a. Serwis 4DOMENY.PL jako pośrednik nie jest odpowiedzialny za utrzymanie domen, które to zadanie jest techniczną usługą rejestru (w Polsce: NASK).
3b. Serwis 4DOMENY.PL nie gwarantuje 100% pewności, iż Abonent otrzyma na czas zawiadomienie o wygasaniu abonamentu; kwestia dokonania opłacenia odnowienia domeny przed jej wygaśnięciem należy do obowiązków Abonenta (o ile chce on odnowić abonament na kolejny rok).
3c. Serwis 4DOMENY.PL bierze odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usług pośrednictwa, w tym np. nieodnowienie domeny mimo dokonania na czas zapłaty; odszkodowanie za tego typu niedopatrzenie wynosi minimum 3-krotną wartość odnowienia tejże domeny lub równowartość realnej rynkowej wartości domeny do kwoty maksymalnie 2500 zł (netto).
3d. Abonent, który chce się zabezpieczyć przed utratą domeny, jest proszony o skorzystanie ze specjalnej usługi "VIP" oraz o przedłużenie domeny na okres np. 10 lat; inną formą zabezpieczenia praw do domeny jest wykupienie opcji.
3e. Usługa "VIP" kosztuje 10-krotną wartość odnowienia danego typu domeny rocznie i daje pełną gwarancję bezpieczeństwa domeny.

4a. Domena nie odnowiona na czas, a pozostająca w okresie wygasania, przechodzi do dyspozycji serwisu 4DOMENY.PL
4b. Po okresie wygasania, o ile nie wpłynie na czas należność za odnowienie domeny, jej abonentem może zostać serwis 4DOMENY.PL lub też domena może trafić do dyspozycji rejestru, co oznacza, że prawa do niej może nabyć dowolna osoba.
4c. W przypadku, gdy nowym abonentem domeny zostanie serwis 4DOMENY.PL, poprzedni abonent (Klient 4DOMENY.PL), który nie zdążył uiścić zapłaty za odnowienie w serwisie 4DOMENY.PL, może ją odkupić za 10-krotną wartość odnowienia o ile zgłosi taką chęć w ciągu 4 tygodni od końca poprzedniego okresu abonamentowego.
4d. Abonent każdej i dowolnej domeny utrzymywanej za pośrednictwem serwisu 4DOMENY.PL wyraża zgodę na cesję na rzecz 4DOMENY.PL praw do domeny, której okres abonamentowy się zakończył, a której odnowienie nie zostało opłacone.

5a. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane dla konkretnych Klientów/Abonentów na podstawie odrębnych indywidualnych ustaleń.
5b. Zmiany w Regulaminie na korzyść Klienta mogą być podstawą renegocjacji cen odnowień i rejestracji domen, na korzyść serwisu 4DOMENY.PL


6. Regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2008 r.; poprawki wniesiono w dniu 18 lutego 2010 r.